Kaubamärgid

Privaatsuspoliitika

Veebilehe pekozone.eu (edaspidi veebileht) omanik on Pekozone OÜ. Andmete töötleja, sealhulgas hoidja, on Roller Äritarkvara OÜ. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate sellest, kuidas veebileht kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus saadud isikuandmeid.

 1. Veebileht töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Andmete töötlemine põhineb eelkõige Teie poolt antud nõusolekul töödelda Teie poolt avaldatud andmeid. Teenuse kasutamisega isikuandmeid avaldades annate veebilehele loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.
 2. Töötleme andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks: tellitud kauba kätte toimetamiseks ja arve esitamiseks ning selleks, et pakkuda Teile huvipakkuvat sisu.
 3. Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma eelneva nõusolekuta (välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel). Transporditeenuse valimisel nõustute, et teenuse osutamiseks vajalikud andmed edastatakse Teie poolt valitud teenusepakkujale.
 4. Isikuandmete all mõeldakse mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.
 5. Veebileht töötleb Teie: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, isikukoodi ning postiaadressi vaid eelnimetatud eesmärkidel ning säilitab neid raamatupidamislikel eesmärkidel minimaalselt 7 aastat.
 6. Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud ning nõuda nende parandamist. Kogutud andmetega saab tutvuda e-poodi sisse logides nii "Minu konto" menüüs kui tellimuste ajaloos.“Minu konto“ alt saate oma andmeid muuta ja kustutada.
 7. Kolmandale isikule väljastame isikuandmeid ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev õigus.
 8. Lisaks isikuandmetele kogub veebileht Teie: elektroonilisi identifitseerimisandmeid (nt IP-aadressid, küpsised), andmeid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, andmeid sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning liikluse analüüsimiseks, tehinguandmeid ehk teavet, mis puudutab Teie ja Pekozone OÜ vahelisi tehinguid. Kui olete avaldanud soovi saada meie uudiskirju on Teil alati õigus nendest loobuda.
 9. Veebileht rakendab mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, vältimaks Teie isikuandmete kaotsiminekut, väärkasutamist või muutmist.
 10. Veebileht ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Teie enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.
 11. Veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks kasutame „küpsiseid“. “Küpsis” on väikese mahuga tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ning mis küsib kõvakettale salvestamiseks teie luba. Me kasutame „küpsiseid“ veebiliikluse analüüsimiseks, kasutajakogemuste parendamiseks ja selle personaliseerimiseks. Üldiselt aitavad “küpsised” meil teile pakkuda paremat veebilehte, võimaldades meil jälgida missuguseid lehti peavad kasutajad vajalikeks ja missuguseid mitte. “Küpsis” ei võimalda meil saada ligipääsu teie arvutile ega teiega seotud andmetele, kui ainult nendele, mida olete ise valinud, et meiega jagada. Teil on võimalik “küpsistega” nõustuda või keelduda. Enamik veebilehitsejaid nõustuvad “küpsistega” automaatselt, kuid teil on võimalik seadistada oma veebilehitseja nii, et “küpsised” oleksid keelatud. See aga võib takistada teil saada täielikku kasutajakogemust veebilehe külastamisel.
 12. Veebilehe külastuste kohta kogutakse infot statistilistel eesmärkidel. Rakendame oma veebilehel Google Analytics’i veebi analüüsimise tööriista, mis kogub üldandmeid selle kohta, kuidas külastaja meie veebilehte kasutab. Kogutavaid andmeid näeme üksnes isikustamata kujul. Saadud teavet kasutame oma veebilehte külastajasõbralikumaks muutmiseks.
 13. Kui leiate, et andmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.